Sidhuvud
Kungörelse

Auktionsdatum      Förfallna t o m.

2017-12-01            2017-09-30
2018-01-05            2017-10-31
2018-02-02            2017-11-30
2018-03-02            2017-12-31
2018-03-28            2018-01-31Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2018-03-28]
NY AUKTION FRÖLUNDATORG 29 MARS

[2018-03-23]
Ny auktion Södra Hamngatan 23 Mars

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: