Sidhuvud
Kungörelse

Auktionsdatum      Förfallna t o m.

2017-03-31            2017-01-27
2017-05-05            2017-02-28
2017-06-02            2017-03-29
2017-07-07            2017-05-03
2017-08-04            2017-05-31
2017-09-01            2017-06-28


Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2017-06-22]
Ny auktion Södra Hamngatan 22/6

[2017-05-04]
Ny auktion Frölunda Torg 2/6

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: