Sidhuvud
Kungörelse

Auktionsdatum      Förfallna t o m.

2017-05-05            2017-02-28
2017-06-02            2017-03-29
2017-07-07            2017-04-30
2017-08-04            2017-05-31
2017-09-01            2017-06-30
2017-10-06            2017-07-31
2017-11-03            2017-08-31
2017-12-01            2017-09-30
Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2017-11-02]
NY AUKTION FRÖLUNDA TORG 3:E NOVEMBER

[2017-10-27]
Ny Auktion Södra Hamngatan 27:e Oktober

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: