Sidhuvud
Tävlingsregler

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen.

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ditt bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare i tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.

2. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att delta i tävlingen.

3. Ansvarig för tävlingen är:

AB för Pantbelåning i Göteborg, Drottninggatan 54, 411 07 Göteborg

4. Vinnarna utses, om ej annat anges , av en jury bestående av anställda på AB för Pantbelåning i Göteborg. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

5. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

6. Endast ett tävlingsbidrag per person.

6. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev, e-post eller via sociala medier. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn publiceras på Internet. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

7. Anställda vid AB för Pantbelåning i Göteborg eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

8. AB för Pantbelåning i Göteborg tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till AB för Pantbelåning i Göteborg. AB för Pantbelåning i Göteborg tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

9. AB för Pantbelåning i Göteborg förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort bilder som bedöms vara olagliga, eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande, liksom bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång.

Nyheter

[2022-05-12]
Ny auktion Frölunda torg 12-18 maj

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: