Sidhuvud
Villkor

Lagar och regler

Att låna är enkelt. Du skall vara 18 år och visa giltig fotolegitimation när du lånar och löser. Pantsedeln är personlig och kan inte överlåtas. Bud kan lösa lån om alla uppgifter på pantsedeln är ifyllda och att både låntagarens och budets legitimationer visas upp.

För lån gäller Pantbankslagen (SFS 1995: 1000). Lånen är också försäkrade enligt bestämmelserna i denna lag. För att minimera risken att stöldgods belånas samarbetar vi med polisen.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630
Länsstyrelsen utövar tillsyn av pantbanksverksamheten samt över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Göteborgs Pantbank registrerar därför enskilda lån eller på varandra följande lån till summan av 5000 euro motsvarande 45000 kr och arkiverar dessa i enlighet med gällande bestämmelser.
När dessa lån utförs måste kunder fylla i kundkännedomsdokument som klargör syftet med lånet samt PEP*. Vid lösen/omsättning/amortering är vi skyldiga att fråga om pengarnas ursprung detta gäller oavsett med vilka medel transaktionen genomförs.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor på Södra Hamngatan 23.


Räntor och avgifter
Räntamånadår
Lån upp till: 10.000kr 3,25 % 39 %
Lånedel över: 10.000kr 2,5 %30 %


Exempel:
1.000 kr32,50 kr / månad
3.000 kr97,50 kr / månad
5.000 kr162,50 kr / månad
10.000 kr325 kr / månad
25.000 kr700 kr / månad
50.000 kr1325 kr / månad


Avgifter
expeditionsavg.
50 kr
förlorad pantsedel
30 kr
påminnelseavg.
30 kr
anstånd över auktion
50 kr
strykning efter sista omsättningsdag
100 kr
strykning från auktion
200 kr
*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.
Nyheter

[2018-03-28]
NY AUKTION FRÖLUNDATORG 29 MARS

[2018-03-23]
Ny auktion Södra Hamngatan 23 Mars

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: