Sidhuvud
Auktions datum

Våra auktioner äger rum flera gånger i månaden. Du kan lämna bud i våra
butiker eller vara med i budgivningen här på vår webben.


Frölunda Torgs auktioner 

05 Januari
11 Februari
16 Mars
15 April
12 Maj
09 Juni


Drottninggatans auktioner

07 Januari
22 Januari
03 Februari
18 Februari
02 Mars
17 Mars
07 April
21 April
04 Maj
19 Maj
01 Juni
16 Juni


Södra Hamngatans auktioner

28 Januari
25 Februari
24 Mars
31 Mars
28 April
26 Maj
30 Juni


Kungörelse

Auktionsdatum - Förfallna t o m.

2019-12-06 - 2019-09-30
2020-01-09 - 2019-10-31
2020-02-11 - 2019-11-30
2020-03-16 - 2019-12-31
2020-04-15 - 2020-01-31
2020-05-12 - 2020-02-29
2020-06-09 - 2020-03-31

Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2020-04-07]
Ny auktion Pantbanken Fölunda Torg 8-15 april

[2019-09-23]
Pantbanken Järntorget har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: