Sidhuvud
Auktions datum

Våra auktioner äger rum flera gånger i månaden. Du kan lämna bud i våra
butiker eller vara med i budgivningen här på vår webben.


Frölunda Torgs auktioner 

04 Maj
01 Juni
29 Juni
03 Augusti
07 SeptemberDrottninggatans auktioner

10 Maj
07 Juni
05 Juli
09 Augusti
13 September
Järntorgets auktioner

18 Maj
15 Juni
13 Juli
17 Augusti
21 September

Södra Hamngatans auktioner

25 Maj
22 Juni
20 Juli
24 Augusti
28 September


Kungörelse

Auktionsdatum      Förfallna t o m.


2018-05-04            2018-02-28
2018-06-01            2018-03-31
2018-06-29            2018-04-30
2018-08-03            2018-05-31
2018-09-07            2018-06-30


Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2018-05-30]
GDPR

[2018-05-03]
NY AUKTION FRÖLUNDA TORG 4 MAJ

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: