Sidhuvud
Auktions datum

Våra auktioner äger rum flera gånger i månaden. Du kan lämna bud i våra
butiker eller vara med i budgivningen här på vår webben.


Frölunda Torgs auktioner 

03 Maj
07 Juni


Drottninggatans auktioner

09 Maj
27 Maj
13 Juni


Järntorgets auktioner

16 Maj
20 Juni


Södra Hamngatans auktioner

07 Juni
Kungörelse

Auktionsdatum      Förfallna t o m.


2019-06-07            2019-03-31Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2019-05-03]
Ny Auktion Frölunda Torg 3-8 April

[2019-04-17]
Ny Auktion Järntorget 17 April - 24 April

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: