Sidhuvud
Auktions datum

Våra auktioner äger rum flera gånger i månaden. Du kan lämna bud i våra
butiker eller vara med i budgivningen här på vår webben.


Frölunda Torgs auktioner 

22/1 - 26/1
26/2 - 02/3
19/3 - 23/3
16/4 - 20/4
21/5 - 25/5
18/6 - 22/6
16/7 - 20/7
13/8 - 17/8
17/9 - 21/9
15/10 - 19/10
19-11 - 23/11
03/12 - 08/12

Drottninggatans auktioner

04/1 - 07/1
28/1 - 02/2
11/2 - 17/2
25/2 - 03/3
11/3 - 17/3
01/4 - 07/4
15/4 - 21/4
29/4 - 05/5
06/5 - 19/5
03/6 - 09/6
10/6 - 16/6
01/7 - 06/7
29/7 - 04/8
26/8 - 01/9
10/9 - 15/9
30/9 - 04/10
07/10 - 13/10
28/10 - 02/11
11/11 - 17/11
26/11 - 02/12
09/12 - 14/12

Södra Hamngatans auktioner

15/1 - 19/1
19/2 - 23/2
22/3 - 25/3
19/4 - 22/4
24/5 - 27/5
21/6 - 24/6
23/7 - 27/7
20/8 - 24/8
24/9 - 28/9
22/10 - 26/10
26/11 - 30/11
10/12 - 15/12
14/12 - 17/12

Kungörelse

Auktionsdatum - Förfallna t o m.

2021-01-04 - 2020-10-31
2021-01-28 - 2020-11-27
2021-02-11 - 2020-12-31
2021-03-11 - 2021-01-29
2021-04-01 - 2021-02-26
2021-05-06 - 2021-03-26
2021-06-03 - 2021-04-30
2021-07-01 - 2021-05-31
2021-07-29 - 2021-06-30
2021-09-01 - 2021-07-27
2021-10-04 - 2021-07-27
2021-10-27 - 2021-08-27
2021-11-30 - 2021-08-31
2021-12-02 - 2021-09-29
2021-12-17 - 2021-09-30


Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2022-01-20]
Ny auktion Pantbanken Frölunda torg 21-25 januari

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: