Sidhuvud
Auktions datum

Våra auktioner äger rum flera gånger i månaden. Du kan lämna bud i våra
butiker eller vara med i budgivningen här på vår webben.


Frölunda Torgs auktioner 

05 Januari
11 Februari
16 Mars
15 April
11 Maj
16 Juni
07 Juli
21 Juli

Drottninggatans auktioner

07 Januari
22 Januari
03 Februari
18 Februari
02 Mars
17 Mars
07 April
05 Maj
01 Juni
23 Juni
02 Juli
15 Juli

Södra Hamngatans auktioner

28 Januari
25 Februari
24 Mars
31 Mars
28 April
26 Maj
26 Juni
28 Juli

Kungörelse

Auktionsdatum - Förfallna t o m.

2019-12-06 - 2019-09-30
2020-01-09 - 2019-10-31
2020-02-11 - 2019-11-30
2020-03-16 - 2019-12-31
2020-04-15 - 2020-01-31
2020-05-11 - 2020-02-29
2020-06-09 - 2020-03-31
2020-07-02 - 2020-04-29

Förfallna panter säljs enligt schemat ovan.
Auktionerna äger rum på www.pantgbg.se
Nyheter

[2020-07-03]
Nya auktion Pantbanken Frölunda torg startar kl 14.00 3-7juli

[2020-06-05]
Ny auktion Pantbanken Fölunda Torg 11-16 juni

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: