Sidhuvud
Auktionsvillkor

Budagent till din tjänst.
Budagenten bjuder för din räkning upp till det belopp du angett.
Budet du lämnar är ett så kallat maxbud, det kan aldrig kosta mer
än ditt maxbud plus provision. Dock kan det bli billigare. Om du
exempelvis lagt ett förhandsbud på 2.000 kr och närmaste budgivare
under dig lagt 1.500 kr får du varan för 1.600 kr.


Avslut och vinnande bud.
Auktionen för varje vara avslutas vid den tidpunkt som är angiven
i auktionslistan. Dock förlängs auktionen om någon lägger bud
under de sista fem minuterna. Auktionen förlängs då med 1 minut
tills budgivningen avslutats. Vid lika bud vinner först lagda bud.
Ditt bud är bindande, om ditt bud är det högsta vid auktionens
slut har du fem bankdagar på dig att betala. Varor som inte är betalda
efter 5 bankdagar debiteras med förvaringsavgift om
50 kronor per föremål och bankdag.

Under pågående auktion kan varor komma att utgå. I så fall gäller
inga av de lagda buden. Efter genomförd kontroll av samtliga
poster kan vinnande bud hämtas nästa dag.


Fasta höjningar.
Vi använder oss av fasta höjningar:
25:- upp till 500:-
50:- upp till 1000:-
100:- upp till 3000:-
200:- upp till 10.000:-
500:- upp till 20.000:-
1000:- över 20.000:-

På klubbat belopp tillkommer 10% i provision. För ett vinnande bud
på 1.000 kr blir kostnaden 100 kr.

Skick & funktion
Vi garanterar att varan du bjuder på är äkta, och att den fungerar
om inget annat anges. Alla varor säljs i befintligt skick.
Reklamation skall ske inom 10 dagar från auktionstillfället.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)
Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion.


Leverans & frakt
Vi skickar gärna varor per post enligt följande prislista,
inklusive emballage och försäkring:
0 - 4.999, 200 kr
5.000 - 49.999, 400 kr
50.000 - 200.000, kontakta oss
Skrymmande gods, kontakta oss
Priserna gäller inom Sverige och per auktion. Från det att varan
är betald på vårt bankgiro tar det ca 6-8 dagar innan den
blir levererad.


OBS! Det användarnamn du anger kommer att vara synligt på hemsidan för andra besökare intill det bud du lagt!

Våra pantauktioner och visningar äger rum på respektive pantbank,
Drottninggatan, tel 031-804535
Frölunda Torg, tel 031-474040
Södra Hamngatan, tel 031-7017878Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av pantbanksverksamheten samt över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Vid kontant betalning på enskilda köp eller på varandra följande köp till summan av 5000 euro motsvarande 45000 kr måste kunder fylla i kundkännedomsdokument som klargör om kunden är PEP* samt pengarnas ursprung.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor på Södra Hamngatan.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.


Policy gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR
Läs mer här...
Nyheter

[2022-05-12]
Ny auktion Frölunda torg 12-18 maj

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: